کتاب لاتین طرحواره درمانی برای اختلال شخصیت مرزی (۲۰۰۹)">