پروتکل درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش(ACT)-استفاده از هنر برای نوجوانان(نسخه لاتین)">