درمان مبتنی بر پذیریش و تعهد(act) برای اختلال سایکوز یا روان پریشی+گروه درمانی-نسخه لاتین">